دانلود رایگان


سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارتسوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)
مقدمه
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا كنون در حقوق تجارت كشورهاي مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفي زندگي تجاري نشان داده است كه اشخاصي مانند نماينده تجاري (2) (Agent commercial قائم مقام تجاري (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل كار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مديران در شركتهاي سهامي و غير سهامي gerants _ ad inistrateurs ماموريت دارند كه منابع ديگران را حفظ و اداره نمايند و گاهي اتفاق مي افتد كه بعضي از اين اشخاص اختيارات تفويض شده را با تغيير هدف مورد نظر به نفع شخصي بكار برند.
سوء استفاده از اختيارات در حقوق شركتها مورد توجه بيشتر قرار گرفته است زيرا مديران و ساير اعضاء شركتها از اختيارات وسيعي در اجراي مشاغل خود برخوردارند كه اين امر بلحاظ سوء استفاده خطرناك بوده و ممكن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر اين علاوه بر حفاظت شركت در مقابل چنين خطري حمايت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروري است(6) قوانين اغلب كشورها تعريفي از سوء استفاده از اختيارات و مشاغل ننموده اند ولي علماء حقوق و رويه قضائي مصاديق و عناصر تشكيل دهنده آنرا مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند.
1) انجمن هانري كاپيتان كه از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشكيل شده است در كنگره سال 1977 كه از 16 تا 21 مه (26 تا 31 ارديبهشت 1356) در آتن دسالونيك يونان تشكيل شد و موضوع مهم حقوقي تحت عنوان سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان كشورهاي مختلف قرار گرفته بود كه ما گزارشهاي عمومي در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بكمك منابع ديگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ايران مقايسه مينمائيم.
2) نماينده تجاري عبارت از واسطه تجاري است كه بعنوان وكيل حرفه اي مستقل و بدون اينكه مرتبط بقرار دادكار باشد پس از مذاكره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مينمايد
(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18
3) قائم مقام تجاري واسطه ايست كه بطور دائم براي يك يا چند نفر بحساب آنان جلب مستري كرده و قرارداد فروش تنظيم مينمايد بدون اينكه شخصاً در اينمورد تعدي كرده و قرارداد فروش تنظيم مينمايد بدون اينكه شخصاً در اينمورد تعهدي داشته باشد.
(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302
4) حق العمل كار _ تاجري است كه عمليات تجاري را بنام خود و بحساب تاجر ديگر انجام ميدهد.
5) دلال _ تاجري است كه انجام معامله و انعقاد قرارداد را بين دو يا چند نفر تسهيل مي نمايد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :70حقوق تطبیقی


تحقیق سوء استفاده از اختيارات


کار تحقیقی سوء استفاده از اختيارات


مقاله سوء استفاده از اختيارات


پروژه سوء استفاده از اختيارات


تحقیق در مورد سوء استفاده از اختيارات


دانلود تحقیق سوء استفاده از اختيارات


پایان نامه پیرامون سوء


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت | پایان ...

توضیحات. سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (۲) (Agent commercial قائم ...

بررسی سوءاستفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت

بررسی سوءاستفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت,سوءاستفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت,سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت,ستفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت,از اختيارات يا مشاغل در حقوق ...

فایل سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت : u ...

موضوع سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و ...

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت ...

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل Abus de ...

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت ...

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل Abus de ...

سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

در حقوق تجارت يونان قاعده خاصي براي سوء استفاده از اختيارات وجود ندارد ( 74) و ماده 281 قانون مدني يونان قاعده كلي سوء استفاده از حق را بشرح زير بيان ميكند: اجراي حق در صورتيكه بطور وضوح از حدود حسن نيت, اخلاق حسنه, هدف شركت ...

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت ...

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل Abus de ...

سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم)

5 _ حقوق يونان, با توسل بقواعد كلي حقوق مدني, تجاوز از حدود حسن نيت, اخلاق حسنه, شركت يا هدف اقتصادي آن كه براي اجراي حق معين شده در قلمرو سوء استفاده از اختيارات احصاء ميكند در حقوق تجارت يونان, صرفنظر از مقررات قانوني ...

سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

در حقوق تجارت يونان قاعده خاصي براي سوء استفاده از اختيارات وجود ندارد ( 74) و ماده 281 قانون مدني يونان قاعده كلي سوء استفاده از حق را بشرح زير بيان ميكند: اجراي حق در صورتيكه بطور وضوح از حدود حسن نيت, اخلاق حسنه, هدف شركت ...

سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

در حقوق تجارت يونان قاعده خاصي براي سوء استفاده از اختيارات وجود ندارد ( 74) و ماده 281 قانون مدني يونان قاعده كلي سوء استفاده از حق را بشرح زير بيان ميكند: اجراي حق در صورتيكه بطور وضوح از حدود حسن نيت, اخلاق حسنه, هدف شركت ...

مقاله سوءاستفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت. مقدمه . سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا كنون در حقوق تجارت كشورهاي مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفي زندگي تجاري نشان داده ...

بررسی سوءاستفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت

بررسی سوءاستفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت,سوءاستفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت,سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت,ستفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت,از اختيارات يا مشاغل در حقوق ...

سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

در حقوق تجارت يونان قاعده خاصي براي سوء استفاده از اختيارات وجود ندارد ( 74) و ماده 281 قانون مدني يونان قاعده كلي سوء استفاده از حق را بشرح زير بيان ميكند: اجراي حق در صورتيكه بطور وضوح از حدود حسن نيت, اخلاق حسنه, هدف شركت ...

بررسی سوءاستفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت

بررسی سوءاستفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت,سوءاستفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت,سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت,ستفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت,از اختيارات يا مشاغل در حقوق ...

تحقیق سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت

دانلود تحقیق با موضوع سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت، در قالب word و در 65 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بخش اول: مصاديق و عناصر تشكيل دهنده سوء استفاده از اختيارات، بخش دوم: حفاظت شركت در مقابل ...

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت ...

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل Abus de ...

تحقیق سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت

دانلود تحقیق با موضوع سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت، در قالب word و در 65 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بخش اول: مصاديق و عناصر تشكيل دهنده سوء استفاده از اختيارات، بخش دوم: حفاظت شركت در مقابل ...

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت ...

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل Abus de ...

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت ...

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل Abus de ...

جلد هشتم مجموعه Manhattan GRE Strategy Guide عنوان : The Text Completion & Sentence Equivalence GRE

ماتریس ارزیابی ریسک های HSE

ادبیات و تاریخچه تحقیق سیستم بودجه بندی (به همراه منابع تحقیق)

جامع ترین پروژه انتخاب واحد دانشگاه با ASP.NET

مقاله سدها

حل تمرین کتاب آنالیز عددی کاربردی کورتیس جرالد - ویرایش هفتم

حل تمرین کتاب مفاهیم سیستم عامل Silberschatz - ویرایش هفتم

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مدارس عادی و غیر انتفاعی

حل تمرین کتاب ترمودینامیک آماری تعادلی و غیر تعادلی بلاس

واژگان ضروری آیلتس