دانلود رایگان


رابطه بین اقلام غیرعادی حساب‌های دریافتنی و کیفیت سود - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رابطه بین اقلام غیرعادی حساب‌های دریافتنی و کیفیت سودقالب: Word
تعداد صفحات: 23
چکیده
اين پژوهش رابطه اقلام غیرعادی حساب‌های دريافتنی و کیفیت سود طی يک دوره 9 ساله از سال 1382 تا 1390 در 117 شرکت از شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. نتايج تحقیق نشان می‌دهد رابطه‌ای منفی میان اقلام غیرعادی حساب‌های دريافتنی و کیفیت سود وجود دارد. همچنین سودآوری و نسبت بدهی رابطه‌ای منفی با کیفیت سود دارند. نتايج پژوهش بر اين نکته تأکید دارد که در شرکت‌هایی که زيان گزارش می‌کنند، کیفیت سود افزايش می‌یابد و اندازه شرکت نیز تأثیری بر کیفیت سود ندارد.
واژه‌های کلیدی: اقلام غیرعادی حساب‌های دريافتنی، کیفیت سود، سودآوری
طبقه‌بندی موضوعی: E30,L11,M 40اقلام غیرعادی


حساب‌های دريافتنی


سود


کیفیت سود


سودآوری


اقلام غیرعادی حساب‌های دريافتنی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق رابطه بین اقلام غیرعادی حساب‌ های دریافتنی و کیفیت ...

تحقیق رابطه بین اقلام غیرعادی حساب‌ های دریافتنی و کیفیت سود این پژوهش رابطه اقلام غیرعادی ...

رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

در این پژوهش به مطالعه رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام با استفاده از اطلاعات نمونه ای از شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که به روش غربالگری در طی دوره 1381 الی 1390 انتخاب شده اند، پرداخته ...

تحقیق رابطه بین اقلام غیرعادی حساب‌ های دریافتنی و کیفیت ...

تحقیق رابطه بین اقلام غیرعادی حساب‌ های دریافتنی و کیفیت سود این پژوهش رابطه اقلام غیرعادی ...

رابطه بین اقلام غیرعادی حساب‌های دریافتنی و کیفیت سود ...

رابطه بین اقلام غیرعادی حساب‌های دریافتنی و کیفیت سود ...لینک دریافت فایل... فایل در قالب word است. در 23 صفحه وجود دارد. فایل مد نظر قابل ویرایش است. این صفحه مختص به رابطه بین اقلام غیرعادی حساب‌های دریافتنی و کیفیت سود ...

رابطهبین کیفیت سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته ...

در این تحقیق نقش اقلام تعهدی در تشریح کیفیت سود شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی بررسی شده است و رابطه کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل‌دهنده آن با بازده غیرعادی سهام مورد مطالعه قرار ...

پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر ...

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شهریور 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه ...

پروژه بررسي اقلام غیرعادی حساب‌های دریافتنی و کیفیت سود

پروژه بررسي اقلام غیرعادی حساب‌های دریافتنی و کیفیت سود,پروژه بررسی اقلام غیرعادی حساب ...

رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

در این پژوهش به مطالعه رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام با استفاده از اطلاعات نمونه ای از شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که به روش غربالگری در طی دوره 1381 الی 1390 انتخاب شده اند، پرداخته ...

رابطه مدیریت سود با درآمدهای اختیاری و حساب های دریافتنی ...

یافته ها بیانگر آنست که رابطه معناداری میان اقلام تعهدی بعنوان نماینده ای برای مدیریت سود با درآمدهای اختیاری و همچنین با حساب های دریافتنی وجود دارد، اما نتایج هیچ نوع ارتباطی را بین حساب ...

پروژه بررسي اقلام غیرعادی حساب‌های دریافتنی و کیفیت سود

پروژه بررسي اقلام غیرعادی حساب‌های دریافتنی و کیفیت سود,پروژه بررسی اقلام غیرعادی حساب ...

پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر ...

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران شهریور 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان ...

پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر ...

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران . شهریور 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان ...

پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر ...

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران شهریور 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان ...

بررسی رابطه بین کیفیت سود، ریسک ورشکستگی و جریانات نقدی آتی

این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سود و جریان های نقدی عملیاتی آتی با در نظر گرفتن شرایط مالی شرکت ها می‎پردازد. برای اندازه گیری کیفیت سود از اقلام تعهدی غیرعادی استفاده شده که متغیر توضیحی در مدل‎های رگرسیونی پژوهش ...

بررسی رابطه بین کیفیت سود، ریسک ورشکستگی و جریانات نقدی آتی

این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سود و جریان های نقدی عملیاتی آتی با در نظر گرفتن شرایط مالی شرکت ها می‎پردازد. برای اندازه گیری کیفیت سود از اقلام تعهدی غیرعادی استفاده شده که متغیر توضیحی در مدل‎های رگرسیونی پژوهش ...

بررسی رابطه بین کیفیت سود، ریسک ورشکستگی و جریانات نقدی آتی

این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سود و جریان های نقدی عملیاتی آتی با در نظر گرفتن شرایط مالی شرکت ها می‎پردازد. برای اندازه گیری کیفیت سود از اقلام تعهدی غیرعادی استفاده شده که متغیر توضیحی در مدل‎های رگرسیونی پژوهش ...

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و ...

در این پژوهش رابطه بین برخی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 120شرکت در طول سال‌های ...

رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

در این پژوهش به مطالعه رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام با استفاده از اطلاعات نمونه ای از شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که به روش غربالگری در طی دوره 1381 الی 1390 انتخاب شده اند، پرداخته ...

مقاله بررسی رابطه بین گردش حساب های دریافتنی و سود آوری در ...

میرمحمدی, اعظم و خسرو فغانی ماکرانی، ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین گردش حساب های دریافتنی و سود آوری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، تهران، شرکت ...

مقاله بررسی رابطه بین گردش حساب های دریافتنی و سود آوری در ...

میرمحمدی, اعظم و خسرو فغانی ماکرانی، ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین گردش حساب های دریافتنی و سود آوری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، تهران، شرکت ...

رابطه بین اقلام غیرعادی حسابهای دریافتنی و کیفیت سود

این پژوهش رابطه اقلام غیرعادی حسابهای دریافتنی و کیفیت سود طی یک دوره 9ساله از سال 1382تا 1390 در 117 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از ...

پروژه بررسي اقلام غیرعادی حساب‌های دریافتنی و کیفیت سود

پروژه بررسي اقلام غیرعادی حساب‌های دریافتنی و کیفیت سود,پروژه بررسی اقلام غیرعادی حساب ...

پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر ...

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران شهریور 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان ...

رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

در این پژوهش به مطالعه رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام با استفاده از اطلاعات نمونه ای از شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که به روش غربالگری در طی دوره 1381 الی 1390 انتخاب شده اند، پرداخته ...

رابطه بین اقلام غیرعادی حسابهای دریافتنی و کیفیت سود

این پژوهش رابطه اقلام غیرعادی حسابهای دریافتنی و کیفیت سود طی یک دوره 9ساله از سال 1382تا 1390 در 117 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از ...

فایل رابطه بین اقلام غیرعادی حساب‌های دریافتنی و کیفیت سود ...

موضوع رابطه بین اقلام غیرعادی حساب‌های دریافتنی و کیفیت سود در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای ...

دانلود پاورپوینت ایدز و اعتیاد

فیلم آموزشی شبیه‌سازی حرکت چرخ‌دنده‌ها در اینونتور

رشوه در فقه اسلامي و قوانين ايران.

آموزش مثبت اندیشی و هیپنوتیزم

بررسی هماهنگ نیروگاه بادی و تلمبه ای ذخیره ای در بازار روز - پیش و خدمات جانبی

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایلپاورپوینت مطالعات تطبیقی مدرسه داخلی و خارجی

دانلود طرح توجیهی تولید پنجره کرکره ای

پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هشتم: (My Village )

تحقیق درباره آشنايي با SCSI001