دانلود رایگان


تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زيرمعيارها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زيرمعيارهادانلود تحقیق ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیرمعیارها
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب: Word
تعداد صفحات: 152
توضیحات:چكيده

از آنجا كه اتخاذ تصميم صحيح و به موقع مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و اجتماعي انسان ها داشته باشد، ضرورت وجود يك تكنيك قوي كه بتواند انسان را در اين زمينه ياري كند كاملا محسوس مي باشد. يكي از كار آمد ترين اين تكنيك ها فرايند تحليل سلسله مراتبي (Analytical hierarchy process ) است كه براي اولين بار توسط توماس ال ساعتي در دهه ي 1970 مطرح شد. اين تكنيك بر اساس مقايسه هاي زوجي بنا نهاده شده و امكان بررسي سناريو هاي مختلف را به مديران مي دهد.
اين فرايند با توجه به ماهيت ساده و در عين حال جامعي كه دارد مورد استقبال مديران و كاربران مختلف قرار گرفته است، لذا در اين پايان نامه سعي شده است تا با نگرشي متفاوت در مقايسه ي دو به دوي معيار ها و زير معيار ها در اين فرايند نتايج حاصل از اين روش به واقعيت موجود نزديك تر شود. بر همين اساس با توجه به اينكه هر معيار يا زير معياري در اين فرايند در سطوح مختلف داراي مطلوبيت متفاوتي مي باشد پس بهتر است با توجه به مطلوبيت معيار ها در هر سطح آنها را دو به دو با هم مقايسه كرد.
جهت آزمايش نتايج حاصل از اين كار پژوهشي تكنيك حاصله به صورت حل يك مسئله پياده گرديده كه در اين پايان نامه موجود مي باشد.فهرست مطالب
چكيده. 1
مقدمه : 2
فصل اول.. 4
كليات... 4
1-1) موضوع تحقيق : 5
1-2) بيان و تعريف موضوع : 5
1-3) اهداف تحقيق : 6
1-4) فرض تحقيق.. 6
1-5) قلمرو علمي تحقيق.. 6
1-5-1) قلمرو مكاني : 7
1-6) متدولوژي تحقيق : 7
1-6-1) روش تحقيق: 7
1-6-2) روش گردآوري اطلاعات: 8
1-7) محدوديت هاي تحقيق : 8
فصل دوم. 9
مروري بر ادبيات تحقيق.. 9
پيشگفتار: 10
2-1) كليات... 11
2-1-1) اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 11
2-1-2) مزاياي فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 11
2-2) گام هاي فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 13
2-2-1) ساختن سلسله مراتبي.. 13
2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبي ها 14
2-2-1-2) روش ساختن يك سلسله مراتبي.. 15
2-2-2) محاسبه وزن در فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 15
2-2-2-1) روش هاي محاسبه وزن نسبي.. 15
2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات... 16
2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاريتمي.. 17
2-2-2-1-3) روش بردار ويژه. 18
2-2-2-1-4) روش هاي تقريبي.. 19
2-2-2-2) محاسبه وزن نهايي : 20
2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاري.. 20
2-2-3-1) ماتريس سازگار. 20
2-2-3-2) ماتريس ناسازگار. 21
2-2-3-3) الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك ماتريس.... 22
2-2-3-4)الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك سلسله مراتبی.. 23
2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها 23
2-5) تئوری مطلوبیت... 24
2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات... 24
2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت... 25
2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت... 25
2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی.. 25
2-5-5) نرخ نهایی جانشینی.. 28
2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی.. 29
2-6) بررسی سوابق گذشته. 30
3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي.. 36
3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي.. 37
4-1) نتيجه گيري.. 53
4-2) پيشنهادات... 53
فهرست منابع: 55
1-1- تصميم‌گيري چيست... 56
1-1- تصميم‌گيري چيست... 57
1-1-1- مقدمه و كليات... 57
1-1-2- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن.. 57
1-1-3- ویژگیهای یک تصمیم خوب... 59
1-1-4- انواع تقسیمات در تصمیم گیری.. 60
1-1-4-1- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده. 60
1-1-4-2- تصمیمات فردی و گروهی.. 63
1-1-4-2-1- تصمیمات فردی.. 63
1-1-4-2-2- تصمیم گیری گروهی.. 64
1-1-5- مدلهای کلان تصمیم گیری.. 70
1-1-5-1- مدل راضی کننده. 71
1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی.. 73
1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی.. 74
1-1-5-3- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی). 76
1-1-6- محیطهای کلان تصمیم گیری.. 80
1-1-6-1- قطعی و معین.. 80
1-1-6-2- تحت ریسک..... 80
1-1-6-3- عدم قطعیت... 81
1-2- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن.. 81
1-2-1- تعریف تصمیم گیری چند معیاره. 81
1-2-2- تعاریف و مفاهیم اولیه. 82
1-2-2-1- هدف بصورت یک تابع (Objective). 82
1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution). 82
1-2-2-3- آلترناتیو. 83
1-2-2-4- معیار. 83
1-2-2-6- راه حل برتر (Preferred Solution). 83
1-2-2-7- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution). 83
1-2-2-8- راهحل موثر (غیرمسلط). 84
1-2-3- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری.. 84
1-2-3-1- تبدیل معیارهای کیفی به کمی.. 84
1-2-3-1-1- خطکش مقیاس.... 84
1-2-3-1-2- منطق فازی (Fuzzy Logic). 85
1-2-3-2- نرمالیزه کردن.. 86
1-2-3-2-1- نرمالیزه کردن برداری.. 86
1-2-3-2-2- نرمالیزه کردن خطی.. 86
1-2-3-2-3- روش سوم نرمالیزه کردن.. 87
1-2-3-3- وزندهی.. 87
1-2-3-3-1- روش آنتروپی.. 87
1-2-3-3-2- روش مقایسات زوجی.. 88
1-3- انواع تکنیکهای MCDM.... 88
1-3-1-1- روش Dominance. 89
1-3-1-2- روش Maximin.. 89
1-3-1-3- روش Maximax.. 89
1-3-1-4- روش Conjunctive. 89
1-3-1-5- روش Disjunctive. 90
1-3-1-6- روش Lexicography. 90
1-3-1-7- روش حذفی.. 90
1-3-2- تکنیک های تعاملی.. 91
1-3-2-1- روش مجموع ساده وزین (SAW). 91
1-3-2-2- روش TOPSIS.. 92
1-3-2-3- روش ELECTRE.. 92
1-3-2-4- روش AHP.. 93
1-3-2-5- روش DEMATEL.. 93
1-3-2-6- روش NAIADE.. 94
1-3-3- تکنیکهای پیشرفته تعاملی.. 94
1-3-3-1- روش EVAMIX... 94
1-3-3-2- روش MAVT.. 95
1-3-3-3- روش UTA... 95
1-3-3-4- روش MAUT.. 95
1-3-3-5- روش SMART.. 95
1-3-3-6- روش ORESTE.. 96
1-3-3-7- روش PROMETHEE.. 96
1-3-3-8- روش REGIME.. 96
1-3-3-9- روش PAMSSEM.... 96
1-3-4- مقایسه تکنیکهای MCDM.... 97فرايند تحليل سلسله مراتبي


سلسله مراتب غير خطي


روابط رياضي مابين معيارها و زيرمعيارها


پایان نامه AHP


تحقیق AHP


مقاله AHP


دانلود پایان نامه AHP


دانلود پروژه کامپیوتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه آماده AHP+مدیریت صنعتی+تولید صنعتی

ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي . و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها+پروژه آماده مدیریت . تعداد صفحه : ۱۰۲ صفحه کد فایل: b -23-7. نوع فایل: وورد ۲۰۰۳ (کاملا قابل ویرایش می باشد)..قیمت: ۱۹۹۰۰ تومان. فقط ...

دانلود ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود ...

دانلود ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و ...

پایان نامه ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها . دسته بندی: فنی و مهندسی. قیمت: رایگان تعداد نمایش: 87 نمایش حجم فایل: 1.97m ارسال توسط: امیر دیوسالار. تاریخ ارسال: ۲۵ اسفند ...

مقاله در مورد ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي ...

ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارهاچكيدهاز آنجا كه اتخاذ تصميم صحيح و به موقع مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و اجتماعي انسانها داشته باشد ضرورت وجود يك تكنيك ...

دانلود پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير ...

دانلود پایان نامه ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين ...

فایل تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و ...

موضوع تحقیق ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زيرمعيارها در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد ...

فایل تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و ...

موضوع تحقیق ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد ...

مقاله در مورد ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي ...

ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارهاچكيدهاز آنجا كه اتخاذ تصميم صحيح و به موقع مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و اجتماعي انسانها داشته باشد ضرورت وجود يك تكنيك ...

تحقیق بررسی ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و ...

دانلود پروپوزال کارشناسی / ارشد : بررسی ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي ماب - از آنجا كه اتخاذ تصميم صحيح و به موقع مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و اجتماعي انسانها داشته باشد ضرورت ...

دانلود فایل ( ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي ...

دانلود فایل ( ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها),

دانلود ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود ...

دانلود ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

فایل تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و ...

موضوع تحقیق ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد ...

دانلود پایان نامه ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير ...

دانلود پایان نامه ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين ...

تحقیق بررسی ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و ...

ahp,ايجاد تغييرات در ahp,سلسله مراتب غير خطي,وجود روابط رياضي مابين معيارها و زيرمعيارها,ماتریس ناسازگار,سیستم های غیرخطی,نظریه کاردینالی مطلوبیت,پایان نامه بررسی ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط ...

دانلود فایل ( ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي ...

دانلود فایل ( ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها),

دانلود ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود ...

دانلود ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود ...

دانلود تحقیق با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها، در قالب word و در 153 صفحه، قابل ویرایش، شامل چكيده، مقدمه، فصل اول: كليات، موضوع تحقيق، بیان و تعریف موضوع ...

تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود ...

تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها، در قالب فایل word و در حجم 107 صفحه. چكيده: از آنجا كه اتخاذ تصميم صحيح و به موقع مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و اجتماعي ...

تحقیق بررسی ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و ...

دانلود پروپوزال کارشناسی / ارشد : بررسی ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي ماب - از آنجا كه اتخاذ تصميم صحيح و به موقع مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و اجتماعي انسانها داشته باشد ضرورت ...

برنامه پاکسازی کبد دکتر ریچارد شولز

آموزش ساخت آداپتور9و12ولت بدون ترانس

ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS - ايمني درانتقال

کتاب اشکال نوین محاسبات منطقی تلر - جلد دوم

اولويت دهي زمينه هاي بكارگيري فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران

دانلود پروژه معماری پایدار(برای درس معماری اسلامی ,معماری جهان,تنظیم شرایط,مبانی نظری)

شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی-کتاب دوم

شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی-کتاب دوم

ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاری

پاورپوینت در مورد کيفيت آب