دانلود رایگان


دانلود مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرتReactive Power Control Strategy of DFIG Wind Farms for Regulating Voltage of Power Gridعنوان فارسی مقاله: استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت
ناشر:PES General Meeting | Conference & Exposition, 2014 IEEE

تعداد صفحات انگلیسی:5

تعداد صفحات فارسی:14

Abstract
If a wind farm is weakly connected to a power grid, then the voltage of the connection point fluctuates frequently due to the changeable wind speed. The active and reactive power of a doubly-fed induction generator (DFIG) can be decoupling controlled and the grid-side converter (GSC) of a DFIG can also generate some reactive power by adjusting the power factor, thus a DFIG can be considered as a reactive power resource to stabilize the voltage of the connection bus. Based on the power relationship of a DFIG, the up and down reactive power limitations of DFIG stator and GSC are analyzed. Then a reactive power control strategy of a DFIG wind farm is proposed, in which, a certain number of DFIGs are selected to support reactive power to the power grid when the voltage of the connection point drops. The control strategy aims at bringing the reactive power capability of DFIG into play and cutting down the investments in the reactive power compensation devices which are used less. The simulation model of a grid-connected DFIG wind farm is developed on the PSCAD/EMTDC platform, and the simulation results demonstrate the effectiveness of the control strategy proposed


چکیده:

اگر یک مزرعه بادی بطور ضعیفی به شبکه وصل شود آنگاه بخاطر تغییرپذیری سرعت باد‏‏‏٬ ولتاژ نقطه اتصال بطورمکرر تغییر میکند. توان اکتیو و راکتیو ژنراتور القایی دو سو تغذیه(DFIG) را میتوان بطور جداگانه کنترل کرد وهمچنین کانورتر سمت شبکه(GSC) یک DFIG میتواند با تنظیم ضریب قدرت مقداری توان راکتیو تولید کند. بدین صورت DFIG را میتوان بعنوان یک منبع تولید کننده توان راکتیو برای پایداری ولتاژ باس اتصال در نظر گرفت. براساس رابطه توانDFIG ٬حد بالا وپایین توان راکتیو استاتور DFIG و GSC تحلیل میشوند.سپس یک استراتژی برای کنترل توان راکتیو مزارع بادی پیشنهاد میشود که در آن تعدادی از DFIG ها برای تامین توان راکتیو شبکه قدرت زمانی که ولتاژ نقطه اتصال کاهش پیدا میکند انتخاب میشوند.هدف از استراتژی کنترل توان راکتیو٬ استفاده از توانایی DFIG در تولید توان راکتیو و کاهش سرمایه گذاری های مربوط به ادوات تزریق توان راکتیو که کمتر مورد استفاده قرار میگیرند است.مدل شبیه سازی DFIG مزرعه بادی متصل شده به شبکه در سکو PSCAD/EMTDC توسعه داده میشود. نتایج شبیه سازی موثر بودن استراتژی کنترلی پیشنهاد داده شده را تایید میکنند.

فهرست مطالب

1.چکیده

2.مقدمه(تعداد مزارع بادی که به شبکه قدرت متصل میشوند روز به زور بیشتر میشود. بدلیل اینکه اکثر مزارع بادی در مناطق دور یا دردریا قرار دارند خطوط انتقال طولانی برای اتصال آنها به شبکه ..........)

3.مشخصه توان راکتیو توربین بادیDFIG (توپولوژی یک DFIG در شکل یک نشان داده شده است.)

4. محدودیت های توان راکتیو کانورتر سمت شبکه(کانورترسمت شبکه وسمت رتور فقط توان اکتیو را انتقال میدهند در حالی که توان راکتیو ...)

5.محدودیت های توان راکتیو استاتورDFIG ( بر اساس جهت بردار ولتاژ شبکه٬ جریان روتور بصورت زیر بیان می شود.....)

6. استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی(از آنجایی که توربین های بادی DFIG توانایی جذب و تولید توان راکتیو دارند بنابراین DFIG یک مزرعه بادی نه تنها میتواند توان اکتیو تولید ........)

7. نتیجه گیری(ابن مقاله حدهای توان راکتیو یک توربین بادی DFIG را بصورت کمی آنالیز کرد ویک استراتژی کنترل توان راکتیو بسیار انعطاف پذیر برای DFIG مزرعه بادی متصل شده ...)


کنترل ولتاژ


مزارع بادی


DFIG


توربین بادی


شبکه قدرت


تغییر پذیری سرعت باد


نقطه اتصال


توان اکتیو


توان راکتیو


کانورتر سمت شبکه


GSC


RSC


کانورترسمت رتور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله ترجمه شده

دانلود مقاله ترجمه شده استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت مقاله ترجمه شده با عنوان اصلی Reactive Power Control Strategy of DFIG Wind Farms for Regulating Voltage of Power Grid، ناشر: PES General Meeting | Conference & Exposition, 2014 IEEE سال ...

کیفیت توان برق تعاریف، شاخص هاامواج کیفیت توان ولتاژ ...

مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو dfig مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت، مشخصه توان راکتیو توربین بادی dfig، محدودیت های توان راکتیو استاتورdfig، استراتژی کنترل توان راکتیو dfig، محدودیت...

دانلود شبیه سازی مقاله کنترل توان راکتیو - سیگمالند

دانلود شبیه سازی مقاله کنترل توان راکتیو برای پایداری ولتاژ سیستم قدرت دیزلی – بادی توضیحات و دانلود دانلود شبیه سازی مقاله اندازه یابی و جایابی بهینه واحدهای DG و بانک خازنی شنت با روش MOPSO

استراتژی کنترل ولتاژ مد لغزشی برای بهره گیری از ماکزیمم ...

مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو dfig مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت، مشخصه توان راکتیو توربین بادی dfig، محدودیت های توان راکتیو استاتورdfig، استراتژی کنترل توان راکتیو dfig، محدودیت...

استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ...

مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو dfig مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت، مشخصه توان راکتیو توربین بادی dfig، محدودیت های توان راکتیو استاتورdfig، استراتژی کنترل توان راکتیو dfig، محدودیت...

دانلود مقاله ترجمه شده

دانلود مقاله ترجمه شده استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت مقاله ترجمه شده با عنوان اصلی Reactive Power Control Strategy of DFIG Wind Farms for Regulating Voltage of Power Grid، ناشر: PES General Meeting | Conference & Exposition, 2014 IEEE سال ...

استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ...

مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو dfig مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت، مشخصه توان راکتیو توربین بادی dfig، محدودیت های توان راکتیو استاتورdfig، استراتژی کنترل توان راکتیو dfig، محدودیت...

بررسی توان راکتیو، ضریب توان و انرژی الکتریکی به روش فازی ...

کنترل بهینه توان راکتیو dg ها، روش تحلیل حساسیت، تنظیم ولتاژ سیستم های توزیع mv، الگوریتم pso word 26 قابل ویرایش link. دانلود استراتژی کنترل توان راکتیو dfig مزارع بادی بمنظور تنظیم...

کیفیت توان برق تعاریف، شاخص هاامواج کیفیت توان ولتاژ ...

مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو dfig مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت، مشخصه توان راکتیو توربین بادی dfig، محدودیت های توان راکتیو استاتورdfig، استراتژی کنترل توان راکتیو dfig، محدودیت...

دانلود مقاله ترجمه شده

دانلود مقاله ترجمه شده استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت مقاله ترجمه شده با عنوان اصلی Reactive Power Control Strategy of DFIG Wind Farms for Regulating Voltage of Power Grid، ناشر: PES General Meeting | Conference & Exposition, 2014 IEEE سال ...

استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ...

استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت مقاله ترجمه شده با عنوان اصلی Reactive Power Control Strategy of DFIG Wind Farms for Regulating Voltage of Power Grid، ناشر: PES General Meeting | Conference & Exposition, 2014 IEEE

کیفیت توان برق تعاریف، شاخص هاامواج کیفیت توان ولتاژ ...

مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو dfig مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت، مشخصه توان راکتیو توربین بادی dfig، محدودیت های توان راکتیو استاتورdfig، استراتژی کنترل توان راکتیو dfig، محدودیت...

استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ...

مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو dfig مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت، مشخصه توان راکتیو توربین بادی dfig، محدودیت های توان راکتیو استاتورdfig، استراتژی کنترل توان راکتیو dfig، محدودیت...

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان استراتژی کنترل توان راکتیو ...

گروه ترجمه تخصصی البرز اقدام به ترجمه مقاله " مهندسی برق "با موضوع " استراتژی کنترل توان راکتیو dfig مزارع بادی٬ بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت "نموده است که شما کاربر گرامی می توانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و ...

جزوه کنترل توان راکتیو از پروفسور سلطانی | رادونیس

مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو dfig مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت، مشخصه توان راکتیو توربین بادی dfig، محدودیت های توان راکتیو استاتورdfig، استراتژی کنترل توان راکتیو dfig، محدودیت...

استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ...

استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت مقاله ترجمه شده با عنوان اصلی Reactive Power Control Strategy of DFIG Wind Farms for Regulating Voltage of Power Grid، ناشر: PES General Meeting | Conference & Exposition, 2014 IEEE

قابلیت گذر از خطا DFIG در شبکه‌های ایزوله که دارایDVR و ...

دانلود استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم... تعداد صفحات انگلیسی: 5، کنترل ولتاژ، DFIG، تعداد صفحات فارسی: 14، مزارع بادی، ناشر: PES General Meeting | Conference & Exposition, 2014 IEEE WORD 14 قابل ویرایش Link . دانلود مقاله استراتژی ک

کیفیت توان برق تعاریف، شاخص هاامواج کیفیت توان ولتاژ ...

مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو dfig مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت، مشخصه توان راکتیو توربین بادی dfig، محدودیت های توان راکتیو استاتورdfig، استراتژی کنترل توان راکتیو dfig، محدودیت...

استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ...

مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو dfig مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت، مشخصه توان راکتیو توربین بادی dfig، محدودیت های توان راکتیو استاتورdfig، استراتژی کنترل توان راکتیو dfig، محدودیت...

پایان‌نامه: کنترل ولتاژ/توان راکتیو در شبکه های توزیع ...

کنترل ولتاژ/توان راکتیو در شبکه های توزیع هوشمند مبتنی بر کاهش محافظه کارانه ولتاژ 3/21/2017 12:00:00 am دانــلود رایگان صفحات ابتدایی از ganj.irandoc.ac.ir

ترجمه مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی ...

کنترل ولتاژ,مزارع بادی,DFIG,توربین بادی,شبکه قدرت,توان اکتیو,کانورتر,سمت شبکه,رتور,ترجمه مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت,Reactive Power Control Strategy of DFIG Wind Farms for Regulating Voltage,,ترجمه مقاله ...

کاهش فیلکر بوسیله کنترل توان راکتیو مزارع بادی با ...

مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو dfig مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت، مشخصه توان راکتیو توربین بادی dfig، محدودیت های توان راکتیو استاتورdfig، استراتژی کنترل توان راکتیو dfig، محدودیت...

پروژه بررسی آب گرم کن های خورشیدی و طراحی بهینه آن

نیاز برای یک فقه دینامیک پیرامون حق زندگی تحت ماده ی (1) 5 از قانون فدرال

مسائل آموزش و پرورش و ارائه راهکارها

جزوه راهسازی

مقاله اعتیاد

کارت ویزیت های فست فود 2

فایل درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره

پاورپوینت پردازنده های چند هسته ای

عیب یابی موتورهای الکتریکی

پاورپوینت پروژه درس انسان طبیعت معماری بررسی معماری دیجیتال