دانلود رایگان


ارزيابي وضعيت خشکسالي شهر مشهد با استفاده از شاخص SIAP و ميانگين متحرک - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان ارزيابي وضعيت خشکسالي شهر مشهد با استفاده از شاخص SIAP و ميانگين متحرکخشکسالي يک پديده طبيعي و تکرار شدني است و در واقع بخش جدايي ناپذيري از نوسانات اقليمي است که مي‏تواند در هر منطقه جغرافيايي حادث شود. تداوم آن در مناطق مختلف مي‏تواند متفاوت باشد. در تحقيق حاضر سعي بر آن شد تا با استفاده از شاخص معيار بارندگي سالانه (SIAP) و ميانگين متحرک 3 ، 5 و 7 ساله (MA)، وضعيت خشکسالي شهر مشهد در دراز مدت بررسي شود. بدين منظور از داده‏هاي سالانه بارندگي ايستگاه مشهد طي يک دوره آماري 120 ساله (2012-1893) استفاده گرديد. داده‏ها به وسيله تبدیل باکس کاکس نرمال شد. نتايج شاخص SIAP نشان داد مرطوب‏ترين سال منطقه مورد مطالعه سال 1939 و خشک‌ترين سال منطقه مورد مطالعه مربوط به سال 1917 مي‌باشد. همچنین در 62 سال اخیر مرطوب‏ترين سال 1976 و خشک‌ترين سال 2008 است. بيشترين و كمترين درصد فراواني وقوع كلاسه‏هاي مختلف در منطقه مورد مطالعه، به ترتيب مربوط به كلاس نرمال و مرطوب با 65/37 و 6/11 درصد فرواني وقوع مي‏باشد. روش ميانگين متحرک 3 ، 5 و 7 ساله نيز برای بررسی دوره های خشک و تر با مرکزیت سال مورد نظر استفاده شد. در نهايت با توجه به نتايج هر دو روش مشخص مي‏شود که دوره ‏هاي خشکسالي و ترسالي به‏ صورت متناوب در منطقه اتفاق مي‏افتد.خشکسالي


شاخص SIAP


ميانگين متحرک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شاخص DALY - ایمنی و ارگونومی

DALY يك شاخص فاصله سلامت است كه وضعيت سلامت يك جمعيت را با جمعيت ايده آلي كه در آن هر كسي تا كهنسالي بدون بيماري زنده مي ماند، مقايسه مي كند. اجزاي تشكيل دهنده DALYs DALY=YLL + YLD . YLL: Years of Live Lost . سال هاي از دست رفته به علت مرگ زودرس ...

شاخص DALY - ایمنی و ارگونومی

DALY يك شاخص فاصله سلامت است كه وضعيت سلامت يك جمعيت را با جمعيت ايده آلي كه در آن هر كسي تا كهنسالي بدون بيماري زنده مي ماند، مقايسه مي كند. اجزاي تشكيل دهنده DALYs DALY=YLL + YLD . YLL: Years of Live Lost . سال هاي از دست رفته به علت مرگ زودرس ...

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین/صفحه شخصی آقاي دكتر حامد قماشچي

ارتباط با ما دانشکده ها اساتيد دانشجويان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري فرهنگي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي نشریات چشم انداز و مأموريت ها: منشور اخلاقي کارکنان: چرا qiau ؟ تاريخچه دانشگاه: نقشه ها و موقعيت جغرافيايي ...

SID.ir | تحليل مکاني شاخص هاي خشکسالي EDI , SPI در استان تهران

پايش خشکسالي بر اساس شاخص هاي edi , spi با استفاده از آمار و اطلاعات 43 ايستگاه در سطح استان تهران انجام و سپس نقشه هاي خشکسالي تهيه و ارزيابي شده است. نتايج تحقيق ضمن تاييد متغير مکاني بودن شاخص ها ...

پايگاه مقالات علمي مديريت

نتايج حاصله نشان مي‌دهد، سازمان مزبور از بين 9 عامل فقط به7 عامل اصلي و از 198 شاخص ارائه‌شده فقط به 20 شاخص نياز دارد که نتايج حاکي از آن است که سازمان در عواملي نظير اصولي، راهبردي و مکتبي در وضعيت ماند، و در عواملي نظير ...

شاخص DALY - ایمنی و ارگونومی

DALY يك شاخص فاصله سلامت است كه وضعيت سلامت يك جمعيت را با جمعيت ايده آلي كه در آن هر كسي تا كهنسالي بدون بيماري زنده مي ماند، مقايسه مي كند. اجزاي تشكيل دهنده DALYs DALY=YLL + YLD . YLL: Years of Live Lost . سال هاي از دست رفته به علت مرگ زودرس ...

بررسی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص ...

و خزایی، م.، 1388، ارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با استفاده از شاخص spi اصلاح شده و sdi (مطالعه موردی: حوزه شهرخرم آباد)، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، کرج، انجمن آبخیزداری ایران، 116.

324/ نشریه شهری 18/ مدیریت شهری شماره 30

شماره ۳۰ دو فصلنامه مدیریت شهری نشریه علمی پژوهشي مدیریت شهری انتشار توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور پژوهشکده مدیریت شهری ۳۲۲صفحه / ۷۰۰۰ تومان

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین/صفحه شخصی آقاي دكتر حامد قماشچي

ارتباط با ما دانشکده ها اساتيد دانشجويان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري فرهنگي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي نشریات چشم انداز و مأموريت ها: منشور اخلاقي کارکنان: چرا qiau ؟ تاريخچه دانشگاه: نقشه ها و موقعيت جغرافيايي ...

مقالات پی دی ف ویژه دانشجویان رشته مهندسی آب.سری2

دشت سيستان منطقه اي پر جمعيت است که با متوسط درجه حرارت 22 درجه سانتي گراد، و بارش 50 ميليمتر و تبخير و تعرق 5000 ميلي متر از شرايط نامساعد اقليمي برخوردار بوده و بر اساس شاخص خشکي دومارتن جزو نواحي فرا خشک قرار مي گيرد وقوع ...

یوسفی رامندی | شاخص ها

برنا و همکاران (1389) به کمک شاخص siap، pn و rai به بررسی خشکسالی های استان خوزستان پرداختند و نتایج آن ها نشان داد که بر اساس دو شاخص siap و rai فراوانی خشکسالی های بسیار شدید در ایستگاه دزفول بیشتر از آبادان است و تنها در شاخص pn ...

SID.ir | مدل سازي پوياي سيستم حمل و نقل شهري پايدار به ...

مدل با استفاده از نرم افزار ونسيم و داده هاي شهر تهران مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد که اجراي ترکيبي سياست هاي ارائه شده تاثير بسزايي در بهبود کارايي سيستم حمل و نقل و وضعيت پارامترهاي ترافيکي شهر �

شاخص DALY - ایمنی و ارگونومی

DALY يك شاخص فاصله سلامت است كه وضعيت سلامت يك جمعيت را با جمعيت ايده آلي كه در آن هر كسي تا كهنسالي بدون بيماري زنده مي ماند، مقايسه مي كند. اجزاي تشكيل دهنده DALYs DALY=YLL + YLD . YLL: Years of Live Lost . سال هاي از دست رفته به علت مرگ زودرس ...

شاخص DALY - ایمنی و ارگونومی

DALY يك شاخص فاصله سلامت است كه وضعيت سلامت يك جمعيت را با جمعيت ايده آلي كه در آن هر كسي تا كهنسالي بدون بيماري زنده مي ماند، مقايسه مي كند. اجزاي تشكيل دهنده DALYs DALY=YLL + YLD . YLL: Years of Live Lost . سال هاي از دست رفته به علت مرگ زودرس ...

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با تاكيد بر رعايت اصل عدالت محوري از معاونين سازمان خواست جهت ارزيابي دستگاهها در حوزه هاي مرتبط معيارهاي فراگير با قابليت سنجش مدنظر قرار گيرند.

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین/صفحه شخصی آقاي دكتر حامد قماشچي

ارتباط با ما دانشکده ها اساتيد دانشجويان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري فرهنگي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي نشریات چشم انداز و مأموريت ها: منشور اخلاقي کارکنان: چرا qiau ؟ تاريخچه دانشگاه: نقشه ها و موقعيت جغرافيايي ...

بانک مقالات و پایگاه خبری همایش های دانشگاه فردوسی مشهد

ارزيابي اقليم گردشگري با استفاده از شاخص tci و نمودار الگيي (مطالعه موردي: شهرستان ميبد) طاهريان زاد,الله مراد;شيري کريم وندي,امين;آذرشب,صغري: 62: تحليل سينوپتيکي يخبندان فراگير 28 ژانويه 2016 منطقه ي شمال غرب کشور: شيري کريم �

بررسی انقلاب کبیر فرانسه 1799-1789

اقتصاد آموزش

دانلود طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی

طرح توجیهی تولید نمك يد دار

دانلود مقاله متعادل کردن بار بوسیله شارژرهای EV واینورترهای PV در شبکه های توزیع نامتعادل

نرم افزار اندروید علم ثروتمند شدن

دانلود رمان باعشق شدنیه

بهینه سازی سیگنال وای فای

پاورپوینت آموزش فوتبال

بودجه و انواع آن‎