دانلود رایگان


13 الگوي برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان 13 الگوي برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ايرانمحاسبه رطوبت نسبی روزانه به تقریب از الگوهایی به دست می آید. دو الگوی قدیمی- معدل سه ساعت استاندارد (3، 9 و 15 گرینویچ)- و الگوی معرفی شده توسط دانشگاه آرگون (مجموع 65/0رطوبت نسبی ساعت3 و 35/0رطوبت نسبی ساعت 15 گرینویچ) مرسوم تراند. هدف این مقاله ارائه الگوهای دقیق تر برای برآورد رطوبت نسبی روزانه از روی رطوبت ساعت¬های استاندارد محلی ایران و متغیرهای بارش روزانه، دمای حداقل، حداکثر و میانگین روزانه در مناطق سواحلی است. ایستگاه¬های همدید مورد استفاده این ناحیه 41 عدد است که پس از غربال و خوشه بندی (روش افرازی میانه محور) کلیه ایستگاه های همدید ایران (289 ایستگاه) به دست آمده¬اند. هدف ارائه الگوهای خطی (غیرخطی) رطوبت¬نسبی روزانه به تفکیک برای ماه¬های مختلف (12 الگو) و سالانه در مناطق ساحلی (خزر، خلیج فارس و دریای عمان) است. طرح نمونه¬گیری سیستماتیک دوری برای انتخاب نمونه مناسب به¬کار رفت. نتیجه 3500 روز داده ساعتی به¬عنوان نمونه برای هر ماه پس از غربال به¬دست آمد. الگوهای مختلف بر نمونه انتخابی برازش داده شد. آزمون¬های مختلف آماری و آسیب شناسی روی الگوها انجام شد و الگوی برتر برای هرماه و سال به دست آمد (13 الگو). ضریب¬تعیین تمام این الگوها بین 978/0 (ماه¬ مارس) تا 995/0 (ماه های می، اکتبر و سالانه) است. واسنجی و مقایسه الگوهای فوق با الگوهای مرسوم قدیمی نشان از دقت بیشتر الگوهای جدید دارد. معیار مقایسه میانگین مربع¬خطا (MSE) است. MSE الگوهای جدید برای کلیه ماه¬ها و سالانه تقریبا 1/0 الگوی آرگون و نصف الگوی قدیمی است. این نشان از دقت بالای الگوهای جدید ارائه شده دارد.


الگوی رگرسیونی


رطوبت¬نسبی روزانه


مناطق¬سواحلی ایران


نمونه¬گیری سیستماتیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


الگوهای جدید برآورد رطوبت نسبی روزانه در ناحیه کوهستانی ایران

روش مرسوم برآورد میانگین رطوبتنسبی روزانه معدل‌گیری از رطوبتنسبی ساعت های ‌استاندارد(6:30،12:30،18:30) است. منحنی ‌رطوبتنسبی روزانه چولگی دارد ومتقارن نیست. بنابراین استفاده از ضرایب مساوی برای برآورد متوسط روزانه ...

13 الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحیسواحلی ایران

فرزندی, محبوبه؛ حسین ثنایی نژاد؛ حجت رضائی پژند و بیژن قهرمانی، ۱۳۹۱، 13 الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحیسواحلی ایران، دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ...

مقاله 13 الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی ...

محاسبه رطوبت نسبی روزانه به تقریب از الگوهایی به دست می آید. دو الگوی قدیمی- معدل سه ساعت استاندارد (3، 9 و 15 گرینویچ)- و الگوی معرفی شده توسط دانشگاه آرگون (مجموع 0/65رطوبت نسبی ساعت3 و 0/35رطوبت نسبی ساعت 15 گرینویچ) مرسوم تراند.

جغرافیای ایران :: مجله اینترنتی جویابیست

-رطوبت نسبی زیاد -میانگین دمای بابای سالیانه 30 -ویژگی های آب وهوای معتدل خزری را بنویسید.-بارندگی زیاد-اعتدال دما در طول سال-پوشش گیاهی غنی 31 -علت به وجودآمدن بیابانها درایران را بنویسید.-عامل پرفشارجنب حاره ای-جهت رشته ک

جستجوی رضائي پژند - civilica.com

13 الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحیسواحلی ایران (مقاله کامل) سال انتشار ۱۳۹۱

الگوهای جدید برآورد رطوبت نسبی روزانه در ناحیه کوهستانی ایران

روش مرسوم برآورد میانگین رطوبتنسبی روزانه معدل‌گیری از رطوبتنسبی ساعت های ‌استاندارد(6:30،12:30،18:30) است. منحنی ‌رطوبتنسبی روزانه چولگی دارد ومتقارن نیست. بنابراین استفاده از ضرایب مساوی برای برآورد متوسط روزانه ...

جغرافیای ایران :: مجله اینترنتی جویابیست

-رطوبت نسبی زیاد -میانگین دمای بابای سالیانه 30 -ویژگی های آب وهوای معتدل خزری را بنویسید.-بارندگی زیاد-اعتدال دما در طول سال-پوشش گیاهی غنی 31 -علت به وجودآمدن بیابانها درایران را بنویسید.-عامل پرفشارجنب حاره ای-جهت رشته ک

الگوهای جدید برآورد رطوبت نسبی روزانه در ناحیه کوهستانی ایران

روش مرسوم برآورد میانگین رطوبتنسبی روزانه معدل‌گیری از رطوبتنسبی ساعت های ‌استاندارد(6:30،12:30،18:30) است. منحنی ‌رطوبتنسبی روزانه چولگی دارد ومتقارن نیست. بنابراین استفاده از ضرایب مساوی برای برآورد متوسط روزانه ...

سرفصل های درس هیدرولوژی (دکتری سال تحصیلی 99-98) | پایگاه ...

آمار و احتمالات در هیدرولوژی. برآورد ارتفاع رواناب و دبی اوج سیل . ویژگی­های فیزیکی حوزه­ها. آب نمود یا هیدروگراف (Hydrograph) کیفیت آب. بررسی حمل مواد با آب. آزمون خودسنجی با پاسخ بخش هایی از بسته درسی هیدرولوژی مقدمه و تعریف:

دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، شهرستان زابل، استان ...

متوسط بیشترین نزولات جوی سالانه در استان، در شهرستان‌ خاش با 153 میلی‌متر و متوسط کم‌ترین مقدار بارندگی در شهرستان زابل با 56 میلی‌متر روی می دهد. میزان متوسط رطوبت نسبی در سواحل دریای عمان، حدود 70 تا 80 درصد در دی ماه ...

جغرافیای ایران :: مجله اینترنتی جویابیست

-رطوبت نسبی زیاد -میانگین دمای بابای سالیانه 30 -ویژگی های آب وهوای معتدل خزری را بنویسید.-بارندگی زیاد-اعتدال دما در طول سال-پوشش گیاهی غنی 31 -علت به وجودآمدن بیابانها درایران را بنویسید.-عامل پرفشارجنب حاره ای-جهت رشته ک

مقاله رهنمود های پدیدار شناسانه طراحی مجموعه مسکونی "مقیاس ...

13 الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ایران رابطه ی میان ادراک و شناخت در طراحی پارک های موضوعی بررسی پیامدهای تغییرات پلان در فضاهای مسکونی بر توسعه پایدار شهرک های صنعتی شمال ایران پیش بینی ماکزیمم ...

محبوبه فرزندی

تصحیح الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه برای ماه های مختلف در اقلیم های متفاوت پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی 1390 محبوبه فرزندی سیدحسین ثنایی نژاد. روش برآورد رطوبت ...

الگوهای جدید برآورد رطوبت نسبی روزانه در ناحیه کوهستانی ایران

روش مرسوم برآورد میانگین رطوبتنسبی روزانه معدل‌گیری از رطوبتنسبی ساعت های ‌استاندارد(6:30،12:30،18:30) است. منحنی ‌رطوبتنسبی روزانه چولگی دارد ومتقارن نیست. بنابراین استفاده از ضرایب مساوی برای برآورد متوسط روزانه ...

ویژگیهای بیابان های ایران

د) رطوبت نسبی: بیابان های ساحلی: میزان رطوبت نسبی متوسط سالیانه بیشتر از 80%بیابان های داخلی: میزان رطوبت نسبی متوسط سالیانه بین 15 تا 50 درصد تغییر می کند. هـ ) باد:

مقاله 13 الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی ...

محاسبه رطوبت نسبی روزانه به تقریب از الگوهایی به دست می آید. دو الگوی قدیمی- معدل سه ساعت استاندارد (3، 9 و 15 گرینویچ)- و الگوی معرفی شده توسط دانشگاه آرگون (مجموع 0/65رطوبت نسبی ساعت3 و 0/35رطوبت نسبی ساعت 15 گرینویچ) مرسوم تراند.

ویژگیهای بیابان های ایران

د) رطوبت نسبی: بیابان های ساحلی: میزان رطوبت نسبی متوسط سالیانه بیشتر از 80%بیابان های داخلی: میزان رطوبت نسبی متوسط سالیانه بین 15 تا 50 درصد تغییر می کند. هـ ) باد:

فیلم: الگوی برآورد رطوبت متوسط روزانه در اقلیم بیابانی و ...

تور پاتایا ( آژانس هواپیمائی تای گشت ) سخنرانی حضرت شیخ الاسلام درمراسم افتتاحیه مسجدجامع توحیدی زاهدان کارتون ماجراجویی: خانواده دکتر ارنست قسمت 49 از 50 دوبله فارسی روز زن - روز مادر - روز جایگاه ...

جغرافیای ایران :: مجله اینترنتی جویابیست

-رطوبت نسبی زیاد -میانگین دمای بابای سالیانه 30 -ویژگی های آب وهوای معتدل خزری را بنویسید.-بارندگی زیاد-اعتدال دما در طول سال-پوشش گیاهی غنی 31 -علت به وجودآمدن بیابانها درایران را بنویسید.-عامل پرفشارجنب حاره ای-جهت رشته ک

دانلود مقاله آب موجود در جو - مگ ایران | دانلود مقاله ...

۴-۵ تغییرات روزانه رطوبت نسبی اندازه گیری ها نشان می دهد که رطوبت نسبی تغییراتی روزانه دارد به طوری که کمترین مقدار آن در بعد ازظهر و بیشترین در سپیده دم صبح اتفاق می افتد ( شکل ۴- ۵ ) این تغیرات روزانه به : طبیعت سطح ، فصل ...

ویژگیهای بیابان های ایران

د) رطوبت نسبی: بیابان های ساحلی: میزان رطوبت نسبی متوسط سالیانه بیشتر از 80%بیابان های داخلی: میزان رطوبت نسبی متوسط سالیانه بین 15 تا 50 درصد تغییر می کند. هـ ) باد:

۱۳ الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ...

¬چكيدهمحاسبه رطوبت نسبی روزانه به تقریب از الگوهایی به دست می آید. دو الگوی قدیمی- معدل سه ساعت استاندارد (3، 9 و 15 گرینویچ)- و الگوی معرفی شده توسط دانشگاه

سرفصل های درس هیدرولوژی (دکتری سال تحصیلی 99-98) | پایگاه ...

آمار و احتمالات در هیدرولوژی. برآورد ارتفاع رواناب و دبی اوج سیل . ویژگی­های فیزیکی حوزه­ها. آب نمود یا هیدروگراف (Hydrograph) کیفیت آب. بررسی حمل مواد با آب. آزمون خودسنجی با پاسخ بخش هایی از بسته درسی هیدرولوژی مقدمه و تعریف:

تأثیر محیط بر رفتار مشتری

مطالعه تحلیلی، عددي و آزمایشگاهی آْزمایشفشار حلقه

پاورپوینت روش تحقيق در تعليم و تربيت

پژوهش كيفيت آموزش عالي در ايران

پروژه ماشین حساب مهندسی با زبان برنامه نویسی java

پاورپوینت پمپ های هیدرولیكی

پاورپوینت در مورد بحث اهرم ها

کلیات متافیزیک

پاورپوینت بررسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP همراه با مثال

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایل